W tym cyklu założyłem że serwer ma serwować strony WWW, w tym celu niezbędne będzie zainstalowanie samego serwera WWW, oprócz tego koniecznym wręcz jest PHP i MySQL. Dlatego też w tej części opiszę jak zainstalować serwer LEMP czyli wspomniany już Linux + Nginx + MySQL + PHP. Jest to mniej popularne rozwiązanie od LAMP czyli Linux + Apache + MySQL + PHP.

Oczywiście zakładam że zapoznałeś się z pierwszą częścią cyklu o konfiguracji VPS. Instalację zaczniemy od serwera MySQL następnie Nginx i PHP żeby w konsekwencji posiadać kompletną instalację LEMP.

Instalacja serwera MySQL.

Sama instalacja serwera MySQL jest banalnie prosa, wystarczy wykonać polecenie

apt-get install mysql-server mysql-client

Podczas instalacji zostaniemy poproszeni o podanie hasła do serwera MySQL, zalecam użycie silnego hasła, ponieważ proste może zostać bardzo szybko złamane a nasza baza danych może wpaść w niepowołane ręce.

Po instalacji automatycznie zostanie uruchomiony serwer MySQL.

Instalacja Nginx + PHP

Przechodzimy do nieco trudniejszej czynności, a mianowicie instalacji samego Nginx’a oraz PHP. Wykonujemy poniższe polecenie

apt-get install nginx php5 php5-fpm

cała instalacja trwa dosłownie kilka minut i sprowadza się właściwie do zatwierdzenia dwukrotnego. Po zainstalowaniu uruchamiamy serwer Nginx przy pomocy polecenia

/etc/init.d/nginx start

i po wpisaniu w przeglądarkę IP naszego serwera powinniśmy zobaczyć napis „Welcome to nginx!„.

Teraz pozostało już tylko skonfigurowanie Nginx’a w tym celu edytujemy plik

vim /etc/nginx/sites-available/default

i odhaszowujemy linie 62 i 63 czyli

location ~ \.php$ {
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;

oraz od 69 do 72

fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
include fastcgi_params;
}

Dalej pozostało już tylko dokonać restartu Nginx’a poleceniem

/etc/init.d/nginx restart

Pozostało się nam upewnić że PHP na naszym serwerze działa, w tym celu tworzymy plik /usr/share/nginx/www/ w tym celu wykonujemy polecenia

cd /usr/share/nginx/www/
vim test.php

Najlepiej wykonać funkcję phpinfo() wtedy oprócz tego że upewnimy się działa PHP to zobaczymy konfigurację. Wpisujemy do pliku taką zawartość

<?php
phpinfo();
?>

Zapisujemy plik. Następnie wchodzimy na stronę http://ip_serwera/test.php i powinniśmy zobaczyć stronę podobną do tej. Tak oto mamy zainstalowany LEMP. Możemy a nawet powinniśmy zoptymalizować konfigurację, jednak nie jest to przedmiotem tego poradnika.

phpinfo()

Jesteśmy przyzwyczajeni że na hostingach mamy dostęp do serwera FTP, dlatego w następnej części przeczytasz o tym jak zainstalować i skonfigurować serwer FTP.

Podziel się artkułem!