Jest to opis bardziej popularnej konfiguracji LAMP w przeciwieństwie do LEMP tutaj jako serwer webowy wykorzystywany jest oczywiście Apach a nie Nginx. Sama instalacja jest według mnie znacznie prostrza bo wymaga wydania kilku prostych poleceń i dosłownie po chwili mamy działający LAMP, czyli Linux + Apache + MySQL + PHP. Warto też pamiętać że dość często mamy LAMP zainstalowany domyślnie.

Instalacja LAMP

Na początek wydajemy polecenie

apt-get install mysql-server mysql-client apache2

to polecenie zainstaluje serwer i klienta MySQL oraz oczywiście Apache i w zasadzie to 90% całej instalacji LAMP.

Podczas instalacji będziemy oczywiście standardowo poproszeni o ustawienie hasła root’a bazy danych, oczywiście używamy trudne hasła które nie jest hasłem administratora, w końcu zależy nam na bezpieczeństwie naszego serwera VPS, a przynajmniej powinno nam zależeć.

Tym sposobem po kilku minutach widzimy komunikat It works! po wpisaniu w adres przeglądarki IP naszego serwera.

Nadszedł czas na instalację samego PHP, można to co prawda było wykonać wcześniej, teraz należy wykonać polecenie

apt-get install php5 php5-mysql libapache2-mod-php5

Instalacja jest bardzo oczywista i nie wymaga opisu.

Teraz podobnie jak w opisie instalacji LEMP, wyświetlimy plik PHP, oczywiście wykorzystamy tą samą funkcję php czyli phpinfo(). W tym celu przechodzimy do folderu /var/www i tworzymy plik php.

cd /var/www/
vim info.php

Tworzymy skrypt o treści

<?php
phpinfo();
?>

Teraz przechodzimy do strony http://IP_naszego_serwera/info.php i cieszymy się widokiem wykonania skryptu PHP.

Instalacja PhpMyAdmin

Co prawda PhpMyAdmin nie jest obowiązkowa, to warto ją zainstalować ponieważ znacząco ułatwi nam zarządzanie bazami danych na naszym serwerze VPS. Instalację wykonujemy poleceniem

apt-get install phpmyadmin

Podczas instalacji zaznaczamy apache2 oraz podajemy hasło do bazy i ustalamy hasło do logowania. Całość jest naprawdę prosta i dość intuicyjna.

Od teraz możemy się zalogować do PhpMyAdmin pod adresem http://IP_naszego_serwera/phpmyadmin login to root a hasło takie jakie ustaliliśmy.

Podziel się artkułem!