Witam, w tym artykule zajmę się opisaniem pierwszych kroków z klonem Arduino Uno, klon który będę opisywał to CH340G. Przeczytasz o pierwszych krokach, czyli od rozpakowania, podłączenia, przez instalację niezbędnego oprogramowania w komputerze aż po napisania pierwszego programu i wgrania go do Arduino.

Ten mini poradnik przyda się osobą które chcą zobaczyć co to „to Arduino”, przyda się on osobą zupełnie początkującym. Przydatna będzie znajomość języka C++, w tym artykule w przynajmniej minimalnym stopniu.

 

1. Przed podłączeniem Arduino

Po rozpakowaniu naszego klona Adrduino, trzeba je podłączyć, jednak Windows 7 wymaga dodatkowych sterowników które możesz pobrać CH341SER. Sama instalacja jest polega na rozpakowaniu archiwum, uruchomieniu instalatora i kliknięciu install.

install_CH340G

 

2. Podłączenie Arduino i pierwsze kroki.

Dalej możemy spokojnie podłączyć naszego klona Arduino. Niezbędne będzie jeszcze ArduinoIDE, które pobieramy ze strony Arduino. Sama instalacja to klikanie dalej.

Po uruchomieniu aplikacji powinniśmy zobaczyć podobne okno do tego poniżej.

Pierwsze uruchomienie Arduino

Teraz musimy wybrać jaką mamy podłączoną płytkę, wybieramy Narzędzia -> Płyta -> Arduino Uno, dodatkowo musimy ustawić port, u mnie jest to COM29, więc wybieramy Narzędzia -> Port -> COM29. Aby sprawdzić jaki jest u Was port, wystarczy wejść w menadżer urządzeń i odszukać w portach COM i LPT.

com29

Pierwszy kod wczytamy z gotowych, później go przeanalizujemy, czyli wybieramy kolejno Plik-> Przykłady -> 01.Basics -> Blink. Zobaczymy poniższy kod

/*
 Blink
 Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.

 Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the Uno and
 Leonardo, it is attached to digital pin 13. If you're unsure what
 pin the on-board LED is connected to on your Arduino model, check
 the documentation at http://arduino.cc

 This example code is in the public domain.

 modified 8 May 2014
 by Scott Fitzgerald
 */


// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
 // initialize digital pin 13 as an output.
 pinMode(13, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
 digitalWrite(13, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);       // wait for a second
 digitalWrite(13, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);       // wait for a second
}

3. Analiza kodu.

w linii 18 jest główna funkcja naszego programu czyli setuo(), jest ona wywoływana po włączeniu Arduino lub po wykonaniu resetu. Poniżej znajduje się inicjalizacja portu 13, czyli w pewnym sensie komunikujemy Arduino że będziemy używać portu 13 jako portu wyjściowe, o czym świadczy drugi parametr funkcji pinMode(), czyli OUTPUT.

Funkcja loop() znajdująca się w linii 24 będzie wykonywana w nieskończoność, czyli po wykonaniu wszystkiego co się znajduje w niej, będzie się to wykonywać jeszcze raz.

Przechodzimy do najważniejszej linijki, czyli 25, gdzie znajduje się funkcja digitalWrite(), jest ona odpowiedzialna za ustawianie stanu wysokiego (HIGH), oraz niskiego (LOW), mówiąc prościej włącza lub wyłącza prąd na pinie 13, na którym znajduje się dioda.

Ostatnią „zagadka” to delay() znajdująca się w 26 i 28 lini, jest to po prostu czekanie odpowiednią ilość czasu, czas jest tutaj określany w ms (1s = 1000ms).

 

Na koniec klikamy na Wgraj i dosłownie po chwili mamy migającą diodę czyli wszystko zrobiliśmy poprawnie :).

Podziel się artkułem!